Klinik Genetik

KLİNİK GENETİK

KromoGEN olarak moleküler genetik tanıdan sitogenetiğe, moleküler mikrobiyolojiden farmakogenomiğe, kanser genetiğinden prenatal tanıya kadar geniş bir uygulama alanlarına yayılmış klinik genetik ürün portföyümüzle ihtiyacınıza uygun çözümler sunuyoruz.

Moleküler Genetik Tanı

Genetik temelli hastalıkların tanı ve tedavilerinin izlenmesinde moleküler genetik yöntemlere sıklıkla başvurulmaktadır. Moleküler genetik tanı alanında iki çözüm ortağımız bulunmaktadır. Bunlar PerkinElmer ve Heliks DNA Teknolojileri’dir.

PerkinElmerFrajil X Hastalığı Testi FragilEase™

Heliks DNA Teknolojileri Mini-Dizileme Temelli Kalıtsal Hastalıklar PanelleriMoleküler Sitogenetik

En yeni moleküler teknikleri sitogenetik laboratuvarlarına taşımayı amaçlayan PerkinElmer sitogenetik alanındaki çözüm ortağımız. PerkinElmer, yüksek saptama oranları, kolaylaştırılmış süreçler ve daha hızlı ve daha uygun maliyetli ürünler sunar. Moleküler sitogenetik ürün grubu sarf malzemeleri, cihazlar ve bunlara uygun yazılım paketlerinden oluşan eksiksiz iş akışı çözümlerinden oluşur.

Sitogenetik ürün grubumuzla ilgili genel ürün kataloğumuzu buradan indirebilirsiniz.

PerkinElmer Oligonucleotide ArrayCGH Teknolojisi

PerkinElmer BACs-on-Beads™ (BoBs) Teknolojisi

PicoPLEX™ WGA Tüm Genom Amplifikasyon KitiMoleküler Mikrobiyoloji

Moleküler biyoloji yöntemlerinin mikroorganizmaların saptanması ve karakterizasyonunda kullanılması diyagnostik mikrobiyoloji alanında devrim yaratmıştır. Patojenik mikroorganizmaların PCR temelli yöntemlerle hızlı ve doğru bir şekilde tespiti hem hücre kültürüne gereksinimi ortadan kaldırmış hem de sonuçların daha kısa sürede elde edilmesine olanak sağlamıştır. Patojen tespitinde çözüm ortağımız olan HEALTH Gene Technologies, bu alanda oldukça geniş bir ürün gamına sahiptir.

HEALTH Gene Technologies SureX® Patojen Tespit KitleriFarmakogenomik

Görece yeni bir alan olan farmakogenomik bir kişinin genetik yapısının ilaçlara olan cevabını nasıl etkilediğiyle ilgilenir. İlaç bilimi olan farmakoloji ve genlerin ve bunların fonksiyonlarını inceleyen genomik bilimlerinin birleşmesinden oluşmuştur. Amacı kişinin genetik yapısına uygun olarak etkili ve güvenli ilaçlar ve uygun miktarlardaki dozların belirlenmesidir. Günümüzde ilaçlar genellikle etkin olacağı varsayılarak reçete edilmektedir ama bir ilaçtan kimin fayda göreceği, kimin tedaviye hiç cevap vermeyeceği ya da kimin bir takım yan etkiler gösterebileceği önceden tahmin edilememektedir. İnsan Genom Projesi’nden elde edilen bilgiler ışında yapılan çalışmalar ile bir insanın genetik yapısının o insanın vücudunun ilaca vereceği yanıtı nasıl etkileyeceğine dair birçok veri elde edilmiştir. Bu verilerin pratikteki etkinlikleri de her geçen gün daha da fazla kanıtlanmaktadır.

Kromogen Biyoteknoloji olarak farmakogenomik alanında geniş bir ürün yelpazesine sahip olan HEALTH Gene Technologies ile çalışıyoruz. SureX® farmakogenomik ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için detaylı ürün broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

HEALTH Gene Technologies SureX® Farmakogenomik KitleriKanser Genetiği

Her birey birbirinden farklı, kanserleri de öyle. Kişiye özel tedavilerin hızla yaygınlaştığı günümüzde kanserin tedavisinin kişinin genetik yapısı ve kanser türü göz önünde bulundurularak tedavi edilmesi artık hayal olmaktan çıktı.

Tek yetkili temsilcisi olduğumuz Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları tarafından kurulmuş PersonalGenomeDiagnostics kişiye özel olarak kanser genom analizi hizmet paketleri sunmaktadır. Analizler kanserin biyolojik temeline ışık tutabilecek genomik varyasyonları saptamaya yöneliktir. Test sonucunda oluşturulan rapor incelenen parametrelerin detaylı analizinin yanında, dünyadaki son gelişmeleri de kapsayacak şekilde kişiye özel olarak belirlenmiş ilaç ve tedavi önerilerini de kapsamaktadır.

Tümör dokusu analizinin yanında sıvı biyopsi olarak da adlandırılan ameliyatsız, hastadan alınan kan örneklerinin incelenmesine dayalı yöntemlerle hem belirli hedef bölgeleri hem de tüm kodlayan bölgeleri analiz etmeye yönelik farklı uygulamalar mevcuttur.

PersonalGenomeDiagnostics Yeni Nesil Dizileme Kanser PanelleriPrenatal Tanı

BACs-on-Beads teknolojisini kullanan PerkinElmer doğum öncesi tarama testleri ile en sık rastlanan anöploidilerin yanında 9 sık gözlenen mikrodelesyonsendromu bölgeleri de incelenebilir.

PerkinElmer Prenatal BoBs™ Doğum Öncesi Tarama Testi