Klinik Genetik

Constitutional BoBs™

Constitutional BoBs ürünleri beş kromozomdaki kopya sayısı değişimlerini saptamada kullanılır. Aynı zamanda özel olarak seçilmiş 9 mikrodelesyon bölgesindeki anormallikler de incelenebilir. Bu test ile 13, 18, 21, X ve Y kromozomlarında anöploidi taraması için 5er tane marker ve ek hedef bölgelerin her biri için 4-8 arasında bağımsız markerlar kullanılır.

Ürünle ilgili detaylı bilgiyi ürün broşürümüzde bulabilirsiniz.