Klinik Genetik

SureX® Platin-Temelli Kemoterapi SNP Multipleks Kiti

Carboplatin, oxaliplatin gibi platin-temelli kemoterapi ilaçları en sık kullanılan anti-tümör ilaçlarıdır. Platin temelli ilaçların işitme kaybı gibi toksik etkileri gözlemlenebilmektedir. Bu yan etkilerin riskleri belirli genotiplerle ilişkilendirilmiştir. SureX® Platin-Temelli Kemoterapi SNP Multipleks Kiti ile TPMT, ERCC1, XRCC1 ve diğer 4 gende toplam 8 tek nükleotid polimorfizmi (SNP) incelenebilmektedir.

Aşağıdaki tabloda bu kit ile taranabilecek tek nükleotid polimorfizmleri görülmektedir.

hgt_surex-platinum