Adli Genetik

ADLİ GENETİK

DNA teknolojilerinin adli tıpta kullanılması adli tıp incelemelerinde önemli bir araç haline gelmiştir. Adli bilimlerdeki DNA analizinde sıklıkla karşılaşılan problemler ve özel gereksinimler şöyle sıralanabilir; düşük kopya sayılı template DNA, yapısı bozulmuş ya da kontamine olmuş örnekler, yüksek doğruluk ve tekrar edilebilirlik ihtiyacı ve sonuçların bir an önce elde edilmesi gereksinimi. KromoGEN Biyoteknoloji olarak adli bilimlerdeki tecrübemizi geniş ürün yelpazemizle birleştirerek ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunuyoruz.

Adli genetik alanındaki çözüm ortaklarımız farklı uygulama alanlarına hitap eden IntegenX ve HEALTH Gene Technologies firmalarıdır. IntegenX firması örnekten-sonuca mantığıyla çalışan hızlı ve iş gücünün en aza indirgendiği platformlar ve bu platformlarda çalışan ürünler sunar. Diğer taraftan HEALTH Gene Technologies firmasının ürünleri ise adli tıp ve polis kriminal laboratuvarları gibi rutin olarak DNA tiplendirme yapan laboratuvarların mevcut çalışma sistemlerine hızlıca entegre edebilecekleri kullanıma hazır kitlerdir.