Adli Genetik

SureID® 21G İnsan STR Kimliklendirme Kiti

HGT 21G

SureID® 21G İnsan STR Kimliklendirme kiti 5 boyalı, STR (short tandem repeat; kısa tekrar dizileri) multipleks test kitidir. Aynı anda 20 otozomal STR lokusunun ve cinsiyet belirteci Amelogenin lokusunun çoğaltıldığı bu kitte tüm orijinal CODIS (Combined DNA Index System) bölgeleri ve genişletilmiş Avrupa Standart Seti’ndeki lokuslar bulunur. Bu kit insan DNA veri bankası oluşturulması, olay yeri inceleme, kaçakçıların kontrolü ve DNA parmak izi kimliklendirmesi gibi uygulamalar için kullanılabilir.

Detaylı bilgiye ürün broşürümüzden ulaşabilirsiniz.