Adli Genetik

SureID® İnsan Kimliklendirme Ürünleri

En sık kullanılan genetik analiz platformları olan ABI 3130/3730/3500 ile uyumlu olan HEALTH Gene Technologies İnsan Kimliklendirme ürünleri SureID® 21G ve SureID® 27Y olmak üzere iki üründen oluşur. Bu ürünler de yine PCR ve kapiller elektroforez tekniklerine dayalı STR temelli insan kimliklendirme testleridir. HEALTH Gene Technologies genel ürün broşürünü buradan indirebilirsiniz.SureID® 21G İnsan STR Kimliklendirme Kiti

HGT 21G

SureID® 21G İnsan STR Kimliklendirme kiti 5 boyalı, STR (short tandem repeat; kısa tekrar dizileri) multipleks test kitidir. Aynı anda 20 otozomal STR lokusunun ve cinsiyet belirteci Amelogenin lokusunun çoğaltıldığı bu kitte tüm orijinal CODIS (Combined DNA Index System) bölgeleri ve genişletilmiş Avrupa Standart Seti’ndeki lokuslar bulunur. Bu kit insan DNA veri bankası oluşturulması, olay yeri inceleme, kaçakçıların kontrolü ve DNA parmak izi kimliklendirmesi gibi uygulamalar için kullanılabilir.

Detaylı bilgiye ürün broşürümüzden ulaşabilirsiniz.SureID® 27Y İnsan STR Kimliklendirme Kiti

SureID® 27Y İnsan STR Kimliklendirme Kiti en sık kullanılan 17 lokusun yanında 10 tane de yeni Y-STR lokusunu çoğaltır. Bu yeni lokuslardan 7 tanesi hızlı mutasyona uğrayan bölgelerden oluşur ve bu da aynı soydan gelen erkek bireylerin ayrımında yardımcı olabilir. Bu kit ile çoğaltılan bölgeler 4 floresan boya ile işaretlenirler ve boyutları 80-480 nükleotid arasında değişir.

Detaylı bilgiye ürün broşürümüzden ulaşabilirsiniz.