Klinik Genetik

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ

Moleküler biyoloji yöntemlerinin mikroorganizmaların saptanması ve karakterizasyonunda kullanılması diyagnostik mikrobiyoloji alanında devrim yaratmıştır. Patojenik mikroorganizmaların PCR temelli yöntemlerle hızlı ve doğru bir şekilde tespiti hem hücre kültürüne gereksinimi ortadan kaldırmış hem de sonuçların daha kısa sürede elde edilmesine olanak sağlamıştır. Patojen tespitinde çözüm ortağımız olan HEALTH Gene Technologies, bu alanda oldukça geniş bir ürün gamına sahiptir.

SureX® HCV & IL28B Genotiplendirme Multipleks Kiti

Hepatit C virüsü (HCV) 6 genotip ve birçok alttürden oluşan oldukça heterojen bir RNA virüsüdür. HCV daha sonra karaciğer sirozuna ve hatta karaciğer kanserine dönüşebilecek kronik hepatite neden olur. SureX® HCV& IL28B Genotiplendirme Multipleks Kiti en sık bulunan 6 HCV alttürünü ve IL28B’nin gen regülatör bölgesinde, ilaç etkinliğini modifiye eden 2 tek nükleotid polimorfizmini tarar. Bu kit ile saptanabilen hedefler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

HGT Surex HCV Tablo

Ürün ile ilgili detaylı bilgi için güncel ürün broşürümüzü buradan indirebilirsiniz.SureX® HPV 25X Genotiplendirme Kiti

Human papilloma virusü (HPV) düşük riskli ve yüksek riskli HPV tiplerinden oluşur. Düşük riskli tipler çoğu zaman önemli hastalıklara neden olmazken yüksek riskli olanlar çoğunlukla rahim ağzı kanseriyle ilişkilidirler. SureX® HPV 25X Genotiplendirme Kiti tek bir testle 25 HPV türünü saptamaya yöneliktir.

Ürün ile ilgili detaylı bilgi için güncel ürün broşürümüzü buradan indirebilirsiniz.SureX® İshal Virüs Multipleks Kiti

İshal birçok farklı mikroorganizmanın neden olabileceği bir bağırsak enfeksiyonu hastalığıdır. SureX® İshal Virüs Multipleks Kit detects 11 most common diarrhea-causing viruses in a single tube. Bu kit ile saptanabilen hedef mikroorganizmalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

hgt_surex-diarrhea

Ürün ile ilgili detaylı bilgi için güncel ürün broşürümüzü buradan indirebilirsiniz.SureX® Kızarıklık&Ateş Virüs Multipleks Kiti

SureX® Kızarıklık&Ateş Virüs Multipleks Kiti tek seferde ateş ve kızarıklığa neden olabilen 11 farklı virüsün yanında Streptococcus pyogenes ve Mycoplasma pneumonia organizmalarının da tespitinde kullanılabilir. Bu kit ile saptanabilen hedef mikroorganizmalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

hgt_surex-rash

Ürün ile ilgili detaylı bilgi için güncel ürün broşürümüzü buradan indirebilirsiniz.SureX® Ensefali Virüs Multipleks Kiti

Menenjit birçok farklı virüs nedeniyle ortaya çıkabilir. Hastalığın temel belirtileri ateş, baş ağrısı ve menenjit iritasyonudur. Viral menenjitlerin yaklaşık % 85~95’i enterovirüs nedeniyle olur. Bunu kabakulak, herpes ve adenovirüsler izler. SureX® Ensefali Virüs Multipleks Kiti aynı anda 20 ensefali virüsünü tek tüpte inceler. Bu kit ile saptanabilen hedef virüsler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

hgt_surex_enceph

Ürün ile ilgili detaylı bilgi için güncel ürün broşürümüzü buradan indirebilirsiniz.SureX® Solunum Yolları Enfeksiyonları Multipleks Kiti

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının neredeyse %95’i ve aşağı solunum yolları hastalıklarının çoğu virüsler nedeniyle meydana gelir. Var olan virüslerin salgınları yeni virüslerin ortaya çıkmasıyla baş edebilmek için hastaların hızlı, hassas ve çok parametreli bir yöntemle test edilmeleri gerekir. Bu sayede uygun tanı konup buna uygun tedaviler gerçekleştirilebilir. SureX® Solunum Yolları Enfeksiyonları Multipleks Kiti tek seferde aynı tüpte 13 sık görülen solunum yolları enfeksiyonu virüsüne ait 14 hedef genin test edilmesini sağlar. Bu kit ile saptanabilen hedef virüsler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

hgt_surex-resp

Ürün ile ilgili detaylı bilgi için güncel ürün broşürümüzü buradan indirebilirsiniz.