Klinik Genetik

SureX® HCV & IL28B Genotiplendirme Multipleks Kiti

Hepatit C virüsü (HCV) 6 genotip ve birçok alttürden oluşan oldukça heterojen bir RNA virüsüdür. HCV daha sonra karaciğer sirozuna ve hatta karaciğer kanserine dönüşebilecek kronik hepatite neden olur. SureX® HCV & IL28B Genotiplendirme Multipleks Kiti en sık bulunan 6 HCV alttürünü ve IL28B’nin gen regülatör bölgesinde, ilaç etkinliğini modifiye eden 2 tek nükleotid polimorfizmini tarar. Bu kit ile saptanabilen hedefler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

HGT Surex HCV Tablo

Ürün ile ilgili detaylı bilgi için güncel ürün broşürümüzü buradan indirebilirsiniz.