Gıda Güvenliği

GIDA PATOJENLERİNİN TESPİTİ

DuPont BAX® Sistemleri

DuPontBAX® Sistemleri gıda patojenlerinin, gıdaların bozulmasına neden olan organizmaların ve diğer mikroorganizmaların hızlı, kolay ve doğru bir şekilde moleküler yöntemlerle tespit edilmesine olanak sağlar. Böylece hammaddeden bitmiş ürüne ve çevresel örneklere kadar gıda zincirinin her aşamasında otomatize edilmiş bir tarama gerçekleştirilebilir.PCR temelli BAX® Sistemleri ile elde edilen yüksek doğruluktaki sonuçlar, gıda şirketlerinin ürünlerini piyasaya sunmadan önce güvenilir bir kontrolden geçirmelerini sağlar. Dünya çapında pek çok şirket BAX® Sistemlerini kalite kontrol iş akışlarına entegre etmiştir.

DuPont farklı test yüküne sahip laboratuvarlar için iki farklı alternatif sunmaktadır. Bunlardan ilki test sayıları fazla olan laboratuvarlar düşünülerek tasarlanmış BAX® Q7 Sistemi ve ikincisi de yıllık test sayıları 7.000’den az ya da günlük test sayıları 32’yi geçmeyen küçük ve orta ölçekli laboratuvarların ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş BAX® X5 Sistemidir.

BAX® Q7 Sistemi

AppliedBiosystems ile ortaklaşa geliştirilmiş DuPont BAX® Q7 Sistemi kantitatifPCR teknolojisi sayesinde aynı anda beş farklı hedefin hızlı bir şekilde test edilmesine olanak sağlar. Standart PCR temelli BAX® testlerinde DNA’ya özgü boyalar kullanılırken probe teknolojilerinden yararlanan real-time PCR temelli BAX® testlerinde aynı anda birden fazla hedef incelenebilmektedir. Campylobacter, Cronobacter, E. coli, Listeria, Salmonella, Shigella, Staphaureus, Vibrio, küf ve maya gibi mikroorganizmaların tespiti için BAX® Q7 Sistemi’ne uygun olarak geliştirilmiş kullanıma hazır test kitleri mevcuttur.

BAX® Sistemi ile ilgili detaylı broşürümüzü buradan indirebilirsiniz.

Dupont Box

BAX® X5 Sistemi

Uzun yıllardır dünyanın dört bir tarafında kullanılan güvenilir BAX® sistemi şimdi aynı performansı daha küçük bir ayak izine sahip BAX® X5 cihazları ile de sunmaya başlamıştır. Aynı anda 32 örneğin incelenmesine olanak tanıyan bu sistemle yine aynı gelişmiş PCR teknolojisi kullanılmaktadır.

Başlangıçta BAX® X5 platformu yalnızca Salmonella, E. coli O157:H7, Listeria türleri ve L. monocytogenes testlerine olanak sağlayacaktır. Bu testlerle standart bir zenginleştirme aşamasının ardından gerçekleştirilecek 3.5 saat süren otomatize işlemler sonrası sonuçlar ertesi gün elde edilebilecektir.

Bu ürünle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Box X5

RiboPrinter® Sistemi

RiboPrinter® Sistemi bir ortamda bulaşmış organizmaların hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlar. Bu sistem bakterilerin suş seviyesinde genetik “parmak izlerini” oluşturur. Veri tabanında bulunan parmak izleri bulaşmış organizmaların parmak izleri ile karşılaştırılarak organizmalar kimliklendirilirve üretim ortamına nereden geldikleri saptanır. Bu kritik bilgi güvenlik ve kalite ile ilgili doğru, hedefe uygun ve etkili müdahalelerin yapılmasına olanak tanır.

Örnekler partiler halinde hazırlanır ve 8 saat sürecek bir işlem için karakterizasyon ünitesine alınırlar. RiboPrinter® Sistemi bakteriyel örneklerin işlenmesi ve ribosomal RNA kodlayan gen parçalarından veri elde edilmesi için patentli bir teknoloji kullanır. Elde edilen bu veri örneğe özgü genetik parmak izleri olan RiboPrint™ şablonlarının oluşturulmasında kullanılır. Sistem daha sonra bu şablonları birbirleriyle ve veri tabanındaki diğer şablonlarla karşılaştırarak örneklerin alt-tür seviyesinde karakterize edilmesini (gruplandırılmasını) sağlar. Bu şablonlar aynı zamanda cins ve türlerin belirlenmesini de sağlar.

RiboPrinter® Sistemi diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında bakteri genomunun çok daha fazla bir kısmını inceler. 16S rRNA dizisinin yanı sıra 5S ve 23S dizileri, ara bölgeler ve bunların her iki tarafındaki genleri kodlayan bölgeler de incelenir. Bu sayede aynı 16S dizisine sahip olan aynı türe ait suşların bile doğru bir şekilde ayrıştırılması sağlanmış olur. Ayrıca bu yüksek çözünürlük ortam örnekleri, patojenler, bozulmaya neden olan organizmalar, kontrol suşları, yararlı organizmalar ve endüstri için önemli diğer bakteriler için de geçerlidir.

RiboPrinter Sistemi’nde kullanılan restriksiyon enzimlerinin esnekliği bakteri tiplendirmenin hazır ya da özel olarak belirlenmiş restriksiyon enzimleriyle gerçekleştirilmesine olanak tanırken tam otomasyonun da avantajlarını korur. Aynı anda 8 bakteri izolatının incelenebildiği sistemde sonuçlar 8 saat sonra hazır olur. Sistem her iki saatte bir yeni örnek eklenmesine olanak tanıdığından bir günlük çalışma süresince 32 örnek incelenebilir.

Yeni bir örnek yürütüldüğünde RiboPrinter® sistemi eski veriler ve mevcut kütüphanelerle karşılaştırarak organizmanın genetik bir resmini oluşturur. Her sistem gıda ve ilaç sektörleri için kritik öneme sahip olan 219 bakteri cinsine, 1440’tan fazla bakteri türüne ve serotipine karşılık gelen 6900’den fazla RiboPrint™ şablonundan oluşan standart bir kütüphaneye sahiptir. Bunun yanında, kendi işinizin gereksinimlerine uygun olarak özel kütüphaneler oluşturmanız da mümkündür. Ürünle ilgili ayrıntılı bilgi için güncel broşürümüze buradan ulaşabilirsiniz.

Dupont Ribo Printer