Gıda Güvenliği

DuPont RiboPrinter® Sistemi

RiboPrinter® Sistemi bir ortamda bulaşmış organizmaların hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlar. Bu sistem bakterilerin suş seviyesinde genetik “parmak izlerini” oluşturur. Veri tabanında bulunan parmak izleri bulaşmış organizmaların parmak izleri ile karşılaştırılarak organizmalar kimliklendirilirve üretim ortamına nereden geldikleri saptanır. Bu kritik bilgi güvenlik ve kalite ile ilgili doğru, hedefe uygun ve etkili müdahalelerin yapılmasına olanak tanır.

Örnekler partiler halinde hazırlanır ve 8 saat sürecek bir işlem için karakterizasyon ünitesine alınırlar. RiboPrinter® Sistemi bakteriyel örneklerin işlenmesi ve ribosomal RNA kodlayan gen parçalarından veri elde edilmesi için patentli bir teknoloji kullanır. Elde edilen bu veri örneğe özgü genetik parmak izleri olan RiboPrint™ şablonlarının oluşturulmasında kullanılır. Sistem daha sonra bu şablonları birbirleriyle ve veri tabanındaki diğer şablonlarla karşılaştırarak örneklerin alt-tür seviyesinde karakterize edilmesini (gruplandırılmasını) sağlar. Bu şablonlar aynı zamanda cins ve türlerin belirlenmesini de sağlar.

RiboPrinter® Sistemi diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında bakteri genomunun çok daha fazla bir kısmını inceler. 16S rRNA dizisinin yanı sıra 5S ve 23S dizileri, ara bölgeler ve bunların her iki tarafındaki genleri kodlayan bölgeler de incelenir. Bu sayede aynı 16S dizisine sahip olan aynı türe ait suşların bile doğru bir şekilde ayrıştırılması sağlanmış olur. Ayrıca bu yüksek çözünürlük ortam örnekleri, patojenler, bozulmaya neden olan organizmalar, kontrol suşları, yararlı organizmalar ve endüstri için önemli diğer bakteriler için de geçerlidir.

RiboPrinter Sistemi’nde kullanılan restriksiyon enzimlerinin esnekliği bakteri tiplendirmenin hazır ya da özel olarak belirlenmiş restriksiyon enzimleriyle gerçekleştirilmesine olanak tanırken tam otomasyonun da avantajlarını korur. Aynı anda 8 bakteri izolatının incelenebildiği sistemde sonuçlar 8 saat sonra hazır olur. Sistem her iki saatte bir yeni örnek eklenmesine olanak tanıdığından bir günlük çalışma süresince 32 örnek incelenebilir.

Yeni bir örnek yürütüldüğünde RiboPrinter® sistemi eski veriler ve mevcut kütüphanelerle karşılaştırarak organizmanın genetik bir resmini oluşturur. Her sistem gıda ve ilaç sektörleri için kritik öneme sahip olan 219 bakteri cinsine, 1440’tan fazla bakteri türüne ve serotipine karşılık gelen 6900’den fazla RiboPrint™ şablonundan oluşan standart bir kütüphaneye sahiptir. Bunun yanında, kendi işinizin gereksinimlerine uygun olarak özel kütüphaneler oluşturmanız da mümkündür. Ürünle ilgili ayrıntılı bilgi için güncel broşürümüze buradan ulaşabilirsiniz.

Dupont Ribo Printer