Gıda Güvenliği

Listeria Tespiti için PCR Temelli Test Portföyü

Real-Time PCR Temelli Listeria Türleri Testi

Dupont Box Listeria Genus

Listeria türleri özellikle bağışıklığı zayıflamış kişilerde ciddi hastalıklara neden olabilecek patojenik Listeria monocytogenes için indikatör olarak kullanılabilir. Bu ürün ile ilgili detaylı bilgiye ürün broşürümüzden ulaşabilirsiniz.PCR Temelli Listeria Türleri 24E Testi

Dupont Box Listeria 24e

Listeria türlerinin geleneksel hücre kültürü yöntemleriyle test edilmesi dört günden fazla sürebilir. Bunun dışında 2 aşamalı, 48 saat süren bir zenginleştirme gerektiren yöntemler de bulunmaktadır. Fakat, PCR temelli Listeria 24E testiyle güvenilir sonuçlara tek aşamalı 24 saatlik bir zenginleştirmeden sonra ulaşmak mümkün olmaktadır. Ürün ile ilgili detaylı bilgi ürün broşürümüzde mevcuttur.Real-Time PCR Temelli Listeria Monocytogenes Testi

Dupont Box Listeria Mono

Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde Listeria monocytogenes besin zehirlenmelerinin en önemli nedeni olarak bilinir. Bu patojenle ilgili artan endişeler basit, güvenilir ve çok iyi valide edilmiş metotlara olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Kısaltılmış, basitleştirilmiş örnek hazırlama prosedürü ve hızlı, eş zamanlı veri analizi ile DuPont BAX® Sistemi real-time PCR temelli L. Monocytogenes testi gıda ve ortam örneklerinin hızlı ve doğru bir şekilde test edilmesini sağlar. Ürün ile ilgili detaylı bilgi ürün broşürümüzde mevcuttur.PCR Temelli Listeria monocytogenes 24E Testi

Dupont Box Listeria Mono 24e

Listeria monocytogenes buzdolabı sıcaklıklarında dahi yavaşça büyüyebilen bir patojenik organizmadır. Bu bakterilere çok çeşitli çiğ et ve sebzelerde ve işleme sırasında kontamine olmuş hazır gıdalarda rastlanmıştır. Bu mikroorganizma özellikle immün sistemi baskılanmış ve hamile kişilerde çok ciddi problemlere yok açabilir. Geleneksel hücre kültürü yöntemleriyle test edilmesi dört günden fazla sürebilen, bunun dışında daha sonra geliştirilmiş yöntemlerle 2 aşamalı, 48 saat süren bir zenginleştirme işlemi gerektiren bu testin sonuçlarına PCR temelli Listeria monocytogenes 24E kiti sayesinde tek aşamalı 24 saatlik bir zenginleştirmenin ardından ulaşmak mümkündür. Ürün ile ilgili detaylı bilgi ürün broşürümüzde mevcuttur.