Klinik Genetik

KANSER GENETİĞİ

Her birey birbirinden farklı, kanserleri de öyle. Kişiye özel tedavilerin hızla yaygınlaştığı günümüzde kanserin tedavisinin kişinin genetik yapısı ve kanser türü göz önünde bulundurularak tedavi edilmesi artık hayal olmaktan çıktı.

Tek yetkili temsilcisi olduğumuz Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları tarafından kurulmuş Personal Genome Diagnostics kişiye özel olarak kanser genom analizi hizmet paketleri sunmaktadır. Analizler kanserin biyolojik temeline ışık tutabilecek genomik varyasyonları saptamaya yöneliktir. Test sonucunda oluşturulan rapor incelenen parametrelerin detaylı analizinin yanında, dünyadaki son gelişmeleri de kapsayacak şekilde kişiye özel olarak belirlenmiş ilaç ve tedavi önerilerini de kapsamaktadır.

Tümör dokusu analizinin yanında sıvı biyopsi olarak da adlandırılan ameliyatsız, hastadan alınan kan örneklerinin incelenmesine dayalı yöntemlerle hem belirli hedef bölgeleri hem de tüm kodlayan bölgeleri analiz etmeye yönelik farklı uygulamalar mevcuttur.

Kanser Genetiği

CancerSelect-R™ 88 Yeni Nesil Dizileme Kanser Paneli

Bu panelde en iyi karakterize edilmiş 88 hedef kanser geni incelenmektedir. Aynı hastaya ait normal ve/veya tümör örneklerinden tescilli yöntemler kullanılarak düşük kaliteli ya da az miktardaki örnekler de dahil olmak üzere DNA izolasyonu yapılır. Yine tescilli yöntemler kullanılarak hedef bölgeler çoğaltılır ve yüksek derinlikli yeni nesil dizileme ile tümöre özgü (somatik) mutasyonlar, kopya sayısı değişiklikleri ve translokasyonlar tespit edilir. Ürünlerle ilgili detaylı bilgiye CancerSelect-R™ 88 ürün broşüründen ulaşabilirsiniz.CancerSelect-R™ 203 Yeni Nesil Dizileme Kanser Paneli

Bu panelde CancerSelect-R™ 88 panelinden farklı olarak en iyi karakterize edilmiş 203 hedef kanser geni incelenmektedir. Ayrıntılı bilgileri ürün broşürümüzde bulabilirsiniz.CancerXome™ Yeni Nesil Dizileme Kanser Paneli

CancerXome™ >20,000 genin kodlayan bölgelerini hedefler ve analiz eder. Hem tümöre ait hem de normal örnekler düşük kaliteli ya da az miktardaki örnekler de dahil olmak üzere tescilli yöntemlerle hazırlanır. Yüksek derinlikte dizileme ile tümöre-özgü (somatik) mutasyonlar ve kopya sayısı değişiklikleri saptanır. Bu ürünle ilgili ayrıntılı bilgileri ürün broşürümüzde bulabilirsiniz.ImmunoSelect-R™ Yeni Nesil Dizileme Kanser Paneli

Neoantijenler her hastanın tümöründe bulunan tamamen kişiye ve tümöre özgü yeni bir immünojenik antijen sınıfıdır. Personal Genome Diagnostics tüm ekson kanser analizi (CancerXome™) ile in-silico neoantijen tahminini birleştiren ImmunoSelect-R™ mutasyonlardan ileri gelen en uygun neoantijenleri belirler ve öncelik sırasına koyarak elde edilen veriler adaptif T-hücresi transferi, kanser aşısı geliştirilmesi ve checkpoint inhibitörlerinin klinik etkinliklerinin tahmin edilmesinde bilgilendirici olur. ImmunoSelect-R™ ürünü ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri ürün broşürümüzden ulaşabilirsiniz.METDetect-R™ Yeni Nesil Dizileme Kanser Paneli

Yeni nesil dizileme yöntemiyle MET tirozin kinaz reseptör lokusu ve onu çevreleyen bölgelerin incelenebildiği METDetect-R™ analizi tedaviye verilecek cevabın önceden tahmin edilebilmesi için mutant alellerin belirlenmesine yöneliktir. Bu analiz hem plazma hem de tümör dokusu örneklerine uygulanarak DNA moleküllerinin sadece çok küçük bir yüzdesinde (% 0.1) gözlemlenen MET amplifikasyonu saptanabilir. Daha fazla bilgi için ürün broşürünü inceleyebilirsiniz.PlasmaSelect-R™ Yeni Nesil Dizileme Kanser Paneli

PlasmaSelect-R™ dolaşımdaki tümör hücrelerini (circulating tumor cells) inceleyerek kansere neden olan genetik değişikliklerin invazif biyopsi yöntemleri ya da tümör dokusuna ihtiyaç duyulmadan belirlenmesine yardımcı olur. PlasmaSelect-R™ yöntemiyle 63 çok iyi karakterize edilmiş kanser geni incelenmektedir. Dolaşımdaki serbest tümör DNA’sı düşük miktarlardaki DNA eldesini mümkün kılan tescilli yöntemlerle plazmadan ayrıştırılır. Yine tescilli yöntemlerle hedef bölgeler çoğaltılarak yüksek derinlikli yeni nesil dizileme ile tümöre özgü (somatik) mutasyonlar ve translokasyonlar yüksek hassasiyet ve doğrulukla belirlenir. PlasmaSelect-R™ ile ilgili ayrıntılı bilgi için broşürümüze başvurabilirsiniz.LungSelect™ Yeni Nesil Dizileme Kanser Paneli

LungSelect™ küçük hücreli dışı akciğer kanseri (non-small cell lung cancer) hastalarının plazmasında en sık rastlanan ve klinik müdahaleye olanak veren somatik mutasyon ve translokasyonların belirlenmesinde kullanılır. LungSelect™ FDA onaylı tedavilere yönelik kılavuzlarda belirtilen değişimlerin tümünü tarar. Ayrıntılı bilgi için ürün broşürümüze buradan ulaşabilirsiniz.İhtiyaca Özel Çözümler

PDGx bu ürünler dışında ihtiyaca özel çözümler de sunar. Lütfen ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.