Klinik Genetik

PlasmaSelect-R™ Yeni Nesil Dizileme Kanser Paneli

PlasmaSelect-R™ dolaşımdaki tümör hücrelerini (circulating tumor cells) inceleyerek kansere neden olan genetik değişikliklerin invazif biyopsi yöntemleri ya da tümör dokusuna ihtiyaç duyulmadan belirlenmesine yardımcı olur. PlasmaSelect-R™ yöntemiyle 63 çok iyi karakterize edilmiş kanser geni incelenmektedir. Dolaşımdaki serbest tümör DNA’sı düşük miktarlardaki DNA eldesini mümkün kılan tescilli yöntemlerle plazmadan ayrıştırılır. Yine tescilli yöntemlerle hedef bölgeler çoğaltılarak yüksek derinlikli yeni nesil dizileme ile tümöre özgü (somatik) mutasyonlar ve translokasyonlar yüksek hassasiyet ve doğrulukla belirlenir. PlasmaSelect-R™ ile ilgili ayrıntılı bilgi için broşürümüze başvurabilirsiniz.