Klinik Genetik

CancerSelect-R™ 88 Yeni Nesil Dizileme Kanser Paneli

Bu panelde en iyi karakterize edilmiş 88 hedef kanser geni incelenmektedir. Aynı hastaya ait normal ve/veya tümör örneklerinden tescilli yöntemler kullanılarak düşük kaliteli ya da az miktardaki örnekler de dahil olmak üzere DNA izolasyonu yapılır. Yine tescilli yöntemler kullanılarak hedef bölgeler çoğaltılır ve yüksek derinlikli yeni nesil dizileme ile tümöre özgü (somatik) mutasyonlar, kopya sayısı değişiklikleri ve translokasyonlar tespit edilir. Ürünlerle ilgili detaylı bilgiye CancerSelect-R™ 88 ürün broşüründen ulaşabilirsiniz.