Klinik Genetik

CancerXome™ Yeni Nesil Dizileme Kanser Paneli

CancerXome™ >20,000 genin kodlayan bölgelerini hedefler ve analiz eder. Hem tümöre ait hem de normal örnekler düşük kaliteli ya da az miktardaki örnekler de dahil olmak üzere tescilli yöntemlerle hazırlanır. Yüksek derinlikte dizileme ile tümöre-özgü (somatik) mutasyonlar ve kopya sayısı değişiklikleri saptanır. Bu ürünle ilgili ayrıntılı bilgileri ürün broşürümüzde bulabilirsiniz.