Klinik Genetik

MOLEKÜLER SİTOGENETİK

En yeni moleküler teknikleri sitogenetik laboratuvarlarına taşımayı amaçlayan PerkinElmer sitogenetik alanındaki çözüm ortağımız. PerkinElmer, yüksek saptama oranları, kolaylaştırılmış süreçler ve daha hızlı ve daha uygun maliyetli ürünler sunar. Moleküler sitogenetik ürün grubu sarf malzemeleri, cihazlar ve bunlara uygun yazılım paketlerinden oluşan eksiksiz iş akışı çözümlerinden oluşur.

Sitogenetik ürün grubumuzla ilgili genel ürün kataloğumuzu buradan indirebilirsiniz.PerkinElmer Oligonucleotide Array CGH

Oligonükleotid-tabanlı mikroarray sistemleri genomdaki kopya sayısı değişimlerinin belirlenmesinde yüksek çözünürlük sağlar. FISH ya G-bantlama gibi geleneksel karyotipleme yöntemleri kromozomal bozuklukların saptanmasında sıklıkla başvurulan teknikler olmalarına rağmen bu yöntemler başta çözünürlükleri olmak üzere çok sayıda örnekle çalışmada, hız ve maliyet açısından daha dezavantajlıdır. Sonuç olarak, genomdaki submikroskopikdelesyon ve duplikasyonların tek bir deneyle belirlenmesinde arrayCGH yöntemleri tercih edilen yöntemler olmaya başlamıştır.

ArrayCGH yönteminde oligonükleotidler cam lamlar üzerine sabitlenir. Farklı şekilde işaretlenmiş örnek ve referans DNAlarimmobilize edilmiş probelar ile hibridizasyona bırakılır. Bu sayede genomdaki kopya sayısı değişiklikleri tek bir deneyle ve yüksek çözünürlükte saptanmış olur.

PerkinElmer CGHOligo Arrayler, hibridizasyon cihazları, tarayıcı ve Genoglyphix analiz yazılımından oluşan komple ürün çözümleri sunar.

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

PerkinElmer CGX™ Oligo Arrays

PerkinElmer CGX™ Onco ArraysPerkinElmer BACs-on-Beads™ (BoBs) Teknolojisi

PerkinElmer BACs-on-Beads™ (BoBs) Teknolojisi kullanım kolaylığı, düşük örnek hacimleri ve kısa sürede sonuç verebilmesi gibi önemli avantajlar sağlar.

Bakteriyel yapay kromozomlardan (BAC; bacterial artificial chromosome) elde edilen DNA problarının Luminex® xMAP® floresan moleküllerle kodlanmış boncuklara sabitlendiği BoBs teknolojisi düşük miktarlarda DNA örneğiyle hedeflenen genomik bölgelerde kopya sayısı değişikliklerinin hızlı bir şekilde saptanmasını sağlar. BACs-on-Beads teknolojisi fazla sayıda örneğin moleküler karyotiplenmesini destekleyerek laboratuvar veriminin artmasına ve kaynakların daha iyi kullanımına yardımcı olur.

BoBs teknolojisinden PerkinElmer Constitutional BoBs™ ve KaryoLite BoBs™ ürünlerinde yararlanılır. BoBs testleri Luminex® 100/200™ cihazı kullanılarak gerçekleştirilir. Cihazdan alınan ölçümler BoBsoft™ yazılımı yardımıyla analiz edilir.

Constitutional BoBs™

KaryoLite BoBs™

Luminex 100/200 Sistemi

BoBsoft™ Analiz Yazılımı

PicoPLEX™ WGA