Klinik Genetik

PicoPLEX™ WGA Tüm Genom Amplifikasyon Kiti

PicoPLEX™ WGA tek hücreden tüm genom amplifikasyon kitidir. Direk analiz için (örneğin, tek hücrelerde in vitro fertilizasyon uygulamaları için) yeterli DNA mevcut olmadığı durumlarda kullanılır.

Güvenilir bir amplifikasyon teknolojisine dayalı PicoPLEX kiti daha önce ortalama 10.000 hücreden elde edilebilen miktarlarda DNA’nın yalnızca tek bir hücreden elde edilmesini sağlar. Diğer amplifikasyon yöntemlerinden farklı olarak PicoPLEX tekrar edilebilir bir şekilde hücrelerdeki tüm alellerin doğru bir şekilde temsil edilmesini sağlar. İmplantasyon öncesi genetik tarama ve tanı amacıyla polar cisimcikler, blastomerler, blastosistler için kullanılabilir.

Ürünle ilgili detaylı bilgiyi ürün broşürümüzde bulabilirsiniz.