Klinik Genetik

BoBsoft™ Analiz Yazılımı

BoBsoft™ analiz yazılımı BACs-on-Beads kimyasına dayalı olarak çalışan ürünlerde veri analizi için kullanılır. Luminex® cihazlarından multipleks ölçüm verilerini alır, kullanıcının deneylerin kalitesini belirlemesi için hesaplamalar yapar ve normal referans örneklerle karşılaştırmalı olarak hasta sonuçlarını belirler. Yazılım sonuçları hem değer hem de grafik olarak verir.