Klinik Genetik

KaryoLite BoBs™

KaryoLite BoBs 24 kromozomdaki anöploidilerin tek bir testle belirlenebilmesi için geliştirilmiştir. Ürün 1-22 ve X ve Y kromozomların p ve q kollarını (akrosentrik kromozomların q kollarını) kapsar. BACs-on-Beads teknolojisine dayalı olan bu ürün Luminex® sistemleriyle saptanabilen polistiren mikrokürelere sabitlenmiş BAC DNA’sından oluşur.

KaryoLite BoBs ürünü amniyon sıvısı, koryonik villus ya da fetal dokulardan ekstrakte edilmiş 50 ng DNA ile kullanılabilir. Hücre kültürü gerektirmediğinden geleneksel sitogenetik tekniklerine göre açık bir avantaj sağlar.

Ürünle ilgili detaylı bilgiyi ürün broşürümüzde bulabilirsiniz.