Klinik Genetik

PerkinElmer BACs-on-Beads™ (BoBs) Teknolojisi

PerkinElmer BACs-on-Beads™ (BoBs) Teknolojisi kullanım kolaylığı, düşük örnek hacimleri ve kısa sürede sonuç verebilmesi gibi önemli avantajlar sağlar.

Bakteriyel yapay kromozomlardan (BAC; bacterial artificial chromosome) elde edilen DNA problarının Luminex® xMAP® floresan moleküllerle kodlanmış boncuklara sabitlendiği BoBs teknolojisi düşük miktarlarda DNA örneğiyle hedeflenen genomik bölgelerde kopya sayısı değişikliklerinin hızlı bir şekilde saptanmasını sağlar. BACs-on-Beads teknolojisi fazla sayıda örneğin moleküler karyotiplenmesini destekleyerek laboratuvar veriminin artmasına ve kaynakların daha iyi kullanımına yardımcı olur.

BoBs teknolojisinden PerkinElmer Constitutional BoBs™ ve KaryoLite BoBs™ ürünlerinde yararlanılır. BoBs testleri Luminex® 100/200™ cihazı kullanılarak gerçekleştirilir. Cihazdan alınan ölçümler BoBsoft™ yazılımı yardımıyla analiz edilir.Constitutional BoBs™

Constitutional BoBs ürünleri beş kromozomdaki kopya sayısı değişimlerini saptamada kullanılır. Aynı zamanda özel olarak seçilmiş 9 mikrodelesyon bölgesindeki anormallikler de incelenebilir. Bu test ile 13, 18, 21, X ve Y kromozomlarında anöploidi taraması için 5er tane marker ve ek hedef bölgelerin her biri için 4-8 arasında bağımsız markerlar kullanılır.

Ürünle ilgili detaylı bilgiyi ürün broşürümüzde bulabilirsiniz.KaryoLite BoBs™

KaryoLite BoBs 24 kromozomdaki anöploidilerin tek bir testle belirlenebilmesi için geliştirilmiştir. Ürün 1-22 ve X ve Y kromozomların p ve q kollarını (akrosentrik kromozomların q kollarını) kapsar. BACs-on-Beads teknolojisine dayalı olan bu ürün Luminex® sistemleriyle saptanabilen polistiren mikrokürelere sabitlenmiş BAC DNA’sından oluşur.

KaryoLite BoBs ürünü amniyon sıvısı, koryonik villus ya da fetal dokulardan ekstrakte edilmiş 50 ng DNA ile kullanılabilir. Hücre kültürü gerektirmediğinden geleneksel sitogenetik tekniklerine göre açık bir avantaj sağlar.

Ürünle ilgili detaylı bilgiyi ürün broşürümüzde bulabilirsiniz.Luminex 100/200 Sistemi

Luminex 100/200 Sistemi BACs-on-Beads ürünlerinin temelini oluşturan xMAPmikroküreciklerinden gelen sinyallerin flowsitometri yöntemiyle ölçülmesine dayalıdır. Sistem çok düşük örnek hacimlerine gereksinim duyar ve 100 analitin tek bir mikroplate kuyusunda ölçülmesine olanak tanır. Sistem Luminex 100/200 analizörü, LuminexXYPplate platformu, LuminexSD sıvı iletim sistemi, yazılım ve bilgisayardan oluşan bir bütündür.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Luminex 100/200 Sistemi

BoBsoft™ Analiz Yazılımı

BoBsoft™ analiz yazılımı BACs-on-Beads kimyasına dayalı olarak çalışan ürünlerde veri analizi için kullanılır. Luminex® cihazlarından multipleks ölçüm verilerini alır, kullanıcının deneylerin kalitesini belirlemesi için hesaplamalar yapar ve normal referans örneklerle karşılaştırmalı olarak hasta sonuçlarını belirler. Yazılım sonuçları hem değer hem de grafik olarak verir.