Klinik Genetik

SureX® Ensefali Virüs Multipleks Kiti

Menenjit birçok farklı virüs nedeniyle ortaya çıkabilir. Hastalığın temel belirtileri ateş, baş ağrısı ve menenjit iritasyonudur. Viral menenjitlerin yaklaşık % 85~95’i enterovirüs nedeniyle olur. Bunu kabakulak, herpes ve adenovirüsler izler. SureX® Ensefali Virüs Multipleks Kiti aynı anda 20 ensefali virüsünü tek tüpte inceler. Bu kit ile saptanabilen hedef virüsler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

hgt_surex_enceph

Ürün ile ilgili detaylı bilgi için güncel ürün broşürümüzü buradan indirebilirsiniz.