Klinik Genetik

SureX® Kanser İlaçları için Multipleks Gene Ekspresyon Kiti

Son yıllarda yapılan çalışmalar bazı genlerin ekspresyon seviyelerinin ilgili kanser ilaçlarının etkinliğini değiştirdiğini göstermektedir. Bu genlerdeki ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi kanser tedavisinde kişiye özel yöntemlerin belirlenmesinde yol gösterici olabilir. SureX® Kanser İlaçları için Multipleks Gene Ekspresyon Kiti ile 14 genin ekspresyon seviyeleri eşzamanlı olarak belirlenip 20’den fazla kanser ilacı için tedaviye yönelik fikir edinilebilir.

Aşağıdaki tabloda bu kit ile ekspresyon seviyelerinin saptanabileceği genler ve ilgili kanser ilaçları görülmektedir.

hgt_surex-gen