Klinik Genetik

SureX® CYP2C19 Genotiplendirme Kiti

CYP2C19 ilaç metabolizması ile ilgili en önemli Sitokrom P450 enzimlerinden biridir. SureX® CYP2C19 Genotiplendirme Kiti insan genomundaki üç CYP2C19 SNP lokusunu (*2, *3 ve *17) inceler. Çalışmalar göstermektedir ki farklı CYP2C19 genotipleri enzim aktivitelerini etkileyerek ilaçların metabolik hızını artıp azalmasına neden olur. Bu yüzden CYP2C19 genotiplemesi doktorların belirli ilaçların etkinliğini ve yan etkilerini önceden tahmin etmelerine, uygun ilaç ve dozları belirlemelerine yardımcı olabilir.

Aşağıdaki tabloda bu kit ile taranabilecek genotipler ve ilaç metabolizmasına etkileri görülmektedir.

hgt_surex-metab