Klinik Genetik

SureX® Warfarin SNP Multipleks Kiti

Warfarin tromboembolik hastalıkların tedavisinde en sık kullanılan antikoagülandır. Warfarin’in klinik etkinliği hastadan hastaya farklılık gösterir ve doz farklılıkları 20 kata kadar çıkabilir. Tedavide dozun doğru belirlenememesi sonucu olarak kanama oldukça sık (hastaların %25’inde) görülür. Kişiler arasındaki farklılıklar ve ilaç yan etkileri CYP2C9 ve VKORC1 genlerinin metabolizmaya etkilerinden kaynaklanmaktadır. SureX® Warfarin SNP Multipleks Kiti ile warfarin metabolizmasıyla ilişkilendirilmiş tek nükleotid polimorfizmlerinin taranması tedavi için ipuçları sağlayarak hastaları yan etkilerden korur.

Aşağıdaki tabloda bu kit ile taranabilecek genler ve warfarin metabolizmasına etkileri görülmektedir.

hgt_surex-warfarin