REAL-TIME PCR

MyGo Pro Real-Time PCR Sistemi

MyGo_Pro

32 örnek kapasiteli MyGo Pro sistemi hızlı ısıtma ve soğutma özellikleriyle bugün pazardaki en hızlı qPCR cihazıdır. Gelişmiş optik özellikleri ve tanımlı boya sayısının fazlalığı aynı tüpte aynı anda 7 farklı parametrenin incelenmesine olanak sağlar. Kapsamlı MyGo yazılım paketi kolayca herhangi bir bilgisayara yüklenebilir ve aşağıdaki uygulamalara olanak sağlar:

• Yüksek çözünürlüklü erime, erime eğrisi, genotipleme, tam/bağıl kantitasyon için otomatik analiz modülleri

• Yeni ve/veya farklı floresan boyalar için kalibrasyon dosyalarının oluşturulması

• Kapsamlı dışa veri aktarma fonksiyonları

• Hazır şablonlar, tüm spektral verinin analizi, örneklerin sisteme kolayca işlenmesi ve değiştirilmesi

Detaylı bilgi için MyGo Pro broşürünü buradan indirebilirsiniz.