Nükleik Asit İzolasyonu

Chemagic Magnetic Separation Module I

Hem düşük hem de yüksek sayıdaki örneğin çalışılabileceği daha esnek kullanım alanına sahip bir cihazdır. 10 µl - 10 ml aralığındaki hacimlerdeki örnekler için kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için chemagic MSMI ürün tanıtım broşürümüze buradan ulaşabilirsiniz.